Полиуретанови топлоизолационни плочи

Топлоизолационните плоскости за изолация на сгради и конструкции изработени от полиуретанова пяна PUR или PIR с висок индекс на твърдост се използват за постигане на енергийно обновяване и икономия на сградите. Те намаляват загубите на сградите и спомагат за намаляване на емисиите на CO2 в околната среда.
Те се прилагат като изолационен материал за всички видове сгради, за зидария (вътрешна и външна) и тавани (вътрешни и външни). Едно от основните им приложения е да изолират подовете на студени помещения.

Те се отличават с:

  • Отличен топлоизолационен капацитет, U стойност
  • Висока якост на натиск в сравнение с други изолатори
  • Без опасни вещества, ХФВ & без HХФВ

Произведено с:

  • Широчина на покритието 1150мм и номинална дебелина 30мм, 50мм, 80мм, 100мм
  • в потребителски дължини от 2м до 8м, в зависимост от проекта

Форма за запитване


Код: 1007 Категория:

Характерни материали

PUR / PIR полиуретанова изолационна сърцевина

Сърцевината от полиуретанова пяна PUR с висока плътност 40 кг/м3 има отлична устойчивост на пренос на топлина. Доказано е, че е най-добрият топлоизолационен материал в строителния сектор.

Не съдържа вредни вещества, без мирис е и е безопасна за здравето и околната среда. Не съдържа ХФВ & HХФВ, вещества, нарушаващи озоновия слой. Тя е рециклируема и може да се използва за производство на вторични продукти. Затворената й клетъчна структура е химически неутрална и това я прави устойчива на влага и мухъл. Тя е издръжлива и свойствата й остават непроменени във времето.

В допълнение, PIR пяната е трудна за запалване, подходяща за сгради с конструктивни изисквания за пожароустойчивост. PIR полиуретановата пяна е класифицирана като E според стандарта EN 13501-1, което означава, че не предава огън, трудно се запалва, няма / почти няма никакво производство на дим и не произвежда пламтящи или непламтящи частици.

Съществени характеристики:
  • Плътност 40 ± 2 кг/м3(висок индекс)
  • Топлопроводимост , λ 0,020 W/mK
  • 95% затворена клетъчна структура
  • Реакция на огън, клас E

Странични листове

Бяла хартия, каменно стъкло повърхности, подходящи за ПУ плочи за външно изолационно приложение. Подходящ за приемане на повечето видове покрития. Грапавата повърхност засилва адхезията. Водоустойчива е с добавки срещу мухъл и водорасли. Класифицира се в клас Е според EN 11925.

Cart 90 черни хартиени повърхности, подходящи за ПУ плочи, за изолация на метални повърхности. Битум за допълнителна хидроизолация. Водоустойчив с добавки анти-мухъл и анти-водорасли. С ограничители за защита против хлъзгане и подобрено сцепление. Много лека и устойчива на механично напрежение и ниски температури.

Възможно е там, където околната среда е изключително корозивна да се произвеждат плочи с алуминиево фолио или дори плоски полиестерни листове с дебелина до 1 мм.

Полиуретанови топлоизолационни плочи

Номинална дебелина

Тегло за единица дължина

(широчина 1150mm)*

Топлопреминаване ** Топлоустойчивост **
[mm] [kg/m] [W/m2.K] [m2.K / W]
30 1,40 0,76 1,30
50 2,30 0,46 2,15
80 3,70 0,29 3,45
100 4,60 0,23 4,35

* Теглото на единица дължина е ичиследно, като е взета предвид плътността на сърцевината от 40 kg/m3

** Коефициентът на топлопреминаване е изчислен, като са взети предвид плътността на сърцевината 40 kg/m3, и коефициентът на топлопроводност 0.020 W/mK.

PIR Полиуретановите топлоизолационни плочи са класифицирани като E, съгласно EN 13501-1, по отношение на реакция на огън.

Топлоизолационните плоскости са прикрепени към конструктивните елементи или с лепило, или с анкери (пластмасови или метални). Във всеки случай, за фугите между дъските се препоръчва използването на уплътняващ материал (обикновено слабо набъбваща полиуретанова пяна) за уплътняване на конструкцията.

При изолиране както на вертикални, така и на хоризонтални строителни блокове, полиуретановите топлоизолационни плоскости трябва да бъдат напълно поддържани с крепеж. Дъските, за разлика от панелите, не са предназначени за носене на товари.